Doelgroep

Bij Meisen Zorg zijn we gespecialiseerd in het werken met mensen met autisme. Hierbij wij kijken naar wat autisme betekent voor zowel de zorgvrager als diens netwerk. We vinden het belangrijk om vooral niet stereotyperend te kijken, maar vooral ons te richten op welke kenmerken en specifieke beperkingen iemand ervaart, wat dit voor het dagelijks leven en kijk op hem of haarzelf betekent. We richten ons op interesses, talenten, kansen en de mogelijkheden die er zijn en leggen de nadruk op jou als individu en niet alleen de diagnose.

We ondersteunen bij;

  • Het (her)structureren van jouw leven
  • Het invullen van een gezonde dagstructuur
  • Inzicht krijgen in wat autisme specifiek voor jou betekent
  • Ondersteuning van het netwerk en aangaan van sociale contacten
  • Het zoeken en aangrijpen van alle kansen in het leven
  • Het versterken van jouw zelfredzaamheid op alle levensgebieden

Naast autisme bieden we ook ondersteuning bij GGZ gerelateerde problematiek en diagnostiek. Samen onderzoeken we wat er nodig is voor een goed herstel en het weer kunnen maken van weloverwogen zelfstandige beslissingen. We benaderen ons werk vanuit de herstelgedachte en Eigen Kracht methodiek. We zijn dan ook van mening dat iedereen zich kan ontplooien tot de krachtige persoon die ieder van ons in zicht heeft. Er wordt zorg op maat geboden en kijken wat de zorgvrager specifiek nodig heeft en welke methodiek hierbij het beste aansluit. Samen kijken we naar de mogelijkheden en betrekken iedere zorg die nodig is om tot een krachtig herstel of acceptatie te komen.