Wie zijn wij

Tim

Tim Meisen

Mijn naam is Tim Meisen en ik ben in 2013 afgestudeerd als Social Worker (maatschappelijk werker) aan de Zuyd Hogeschool. Ik ben gespecialiseerd in het werken met ASS en GGZ-gerelateerde diagnostiek. In de laatste 10 jaar heb ik brede ervaring opgebouwd in de jeugdzorg (bij zowel ambulant als in woongroepen), maatschappelijke opvang, werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en autisme in de volwassenenzorg. Daarnaast werk ik al diverse jaren als gespecialiseerd thuisbegeleider. Ik richt mij altijd tot de persoon achter de beperking en zoek vooral de talenten en kansen op. Ik straal vertrouwen uit en mijn kernwaarden zijn kwaliteit en continuïteit.

Steffie Simons

Mijn naam is Steffie Simons, ik ben in 2022 afgestudeerd als maatschappelijk werker aan het Vista college. Tijdens mijn opleiding heb ik binnen verschillende doelgroepen stage gelopen en ervaring opgedaan.
Denk hierbij aan:
Werken met jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking, volwassenen met autisme en mensen met een verslavingsproblematiek.
Hier heb ik erg veel van geleerd.

Wat ik tijdens mijn opleiding en stages vooral heb geleerd is dat er meerdere mogelijkheden zijn om een doel te bereiken. De afgelopen 2 jaar heb ik in de gehandicaptenzorg gewerkt. Hierbij werkte ik in een flexpool, wat betekende dat ik bij verschillende woonvormen en dagbestedingen ervaring op heb gedaan.

In de gehandicaptenzorg heb ik geleerd om niet te kijken naar wat er niet mogelijk is, maar om me te concentreren op wat er wel mogelijk is. Het is belangrijk om de positieve aspecten van de situatie te benadrukken en deze als uitgangspunt te nemen.