Doelgroep

Bij Meisen Zorg zijn we gespecialiseerd in het werken met mensen die gediagnosticeerd zijn met autisme. Wat betekent autisme voor zowel de zorgvrager als voor zijn of haar omgeving? Hierbij vinden we het belangrijk om niet stereotyperend te kijken, maar ons te richten op de persoon zelf. Welke kenmerken en specifieke beperkingen iemand ervaart, wat dit voor een invloed heeft op het dagelijkse leven en wat dit betekent voor hoe de persoon naar zichzelf kijkt. We richten ons op interesses, talenten, kansen en de mogelijkheden die er zijn. Hierbij leggen we de nadruk op jou als individu en niet alleen op de diagnose die is vastgesteld.

We bieden ondersteuning bij:

  • Het (her)structureren van jouw leven
  • Het invullen van een gezonde dagstructuur
  • Inzicht krijgen in wat autisme specifiek voor jou betekent
  • Het aangaan van Sociale contacten
  • Het zoeken en aangrijpen van kansen in het leven
  • Op alle levensgebieden jouw zelfredzaamheid versterken

Naast autisme bieden we ook ondersteuning bij GGZ gerelateerde problematiek en diagnostiek. Samen gaan we op zoek naar wat er nodig is voor een goed herstel en zodat je zelf weer weloverwogen beslissingen kan maken. We benaderen ons werk vanuit de herstelgedachte en ‘Eigen Kracht’ methodiek. We zijn van mening dat iedereen zich kan ontplooien tot een krachtig persoon. Wij weten dat iedereen dit in zich heeft.

Er wordt gekeken naar wat de zorgvrager specifiek nodig heeft, waardoor we zorg op maat kunnen aanbieden. Samen kijken we naar welke methodiek hierbij het beste aansluit.
We kijken naar alle mogelijkheden en zullen daarbij iedere zorg die nodig is om tot een krachtig herstel of acceptatie te komen, aanspreken.