Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Voor Wie?

MEISEN|ZORG biedt begeleiding aan mensen die in hun dagelijks leven en functioneren ondersteuning nodig hebben. Zo wordt er begeleiding geboden aan jongerenvolwassenen met autisme of een andere aandachtstoornis om hiermee te kunnen omgaan in hun dagelijks functioneren of bij het zelfstandig wonen.

Bij volwassenen wordt begeleiding geboden in het omgaan met o.a. maatschappelijke vraagstukken, zoeken van een woonruimte, depressie, psychiatrische problematiek, psychosociale problemen en leert dit te vertalen naar de huidige maatschappij.

Begeleiding

De doelstelling van MEISEN|ZORG is om mensen te helpen en ondersteunen in de ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen en functioneren. In de onderstaande vormen:

• Individuele begeleiding aan personen met autisme en/of andere aandachtstoornissen die zelfstandig wonen of van plan zijn zelfstandig te gaan wonen.

• Individuele begeleiding bij het omgaan met een psychiatrisch probleem in het dagelijks leven.

• Hulpverlening bij psychosociale problemen, die samenhangen in de wisselwerking tussen het individu en zijn/ haar sociale omgeving. Kortom: Problemen die voortkomen uit het dagelijks leven.

Om in aanmerking te komen voor begeleiding door MEISEN|ZORG, moet u in het bezit zijn van een CIZ-indicatie of een indicatie van het WMO bij de gemeente. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de WMO van de gemeente bepaalt wie er voor zorg in aanmerking komt.

Psycho-Educatie en Brain Blocks

Daarnaast bied ik ook psycho-educatie middels de Brain Blocks methode. Dit is speciaal voor mensen met autisme en diens netwerk om beter inzicht te geven hoe het 'brein met autisme' verschilt met het 'brein zonder autisme' en hoe dit zich in de praktijk vertaald. Daarnaast heb ik per 2019 de volledige Brain Blocks cursus afgesloten, waardoor ik ook therapie middels de Brain Blocks methode kan toepassen. Dit is een manier van communiceren op een beeldende manier, wanneer het moeilijk is met woorden een probleem of situatie in kaart te brengen. Lees meer hierover op www.brainblocks.com.

0